Top 6 leiderschaps-thema's bestuurders

Geschreven door: Jouw Leiderschap MeesterVlak voor de Corona-crisis heeft Jouw Leiderschap Meester tweeëntwintig bestuurssecretarissen bezocht, werkzaam in uiteenlopende branches. Prachtige openhartige gesprekken over hetgeen deze grote organisaties op dat moment op bestuurlijk niveau mee bezig waren.


Organisaties in beweging

Al pratende over de organisatiecontext, bleek dat in alle organisaties de eigen ontwikkeling met de bijhorende dilemma's hoog op de bestuursagenda stond. Aanleidingen waren fusies, wisselingen in bestuur of management, het herijken van de strategie, krapte op de arbeidsmarkt of het worstelen met gebrek aan eigenaarschap bij de medewerkers.


In de loop van de gesprekken kwamen wij er tevens achter dat de rode draad in de diverse organisaties het zoeken naar de juiste vorm van leiderschap hierin is. Wetende dat de macht op bestuurlijk niveau vooral wordt ingegeven door de eigen bezieling en het voorbeeldgedrag in plaats van hiërarchische positie. In één van de laatste gesprekken ontstond voor dit leiderschap de term ‘Meesterschap’, als belangrijkste succesfactor bij de ontwikkeling van de organisatie. Hoe waardevol zou het zijn om samen met elkaar, maar ook met de bestuurders en andere stakeholders op zoek te gaan naar voorbeelden van Meesterschap in Organisatie-ontwikkelvraagstukken?

Bezochte branches

In totaal hebben we 22 bestuurssecretarissen bezocht bij evenveel organisaties, onderverdeeld in vijf branches, allen in de non-profit sector.

 • Onderwijs (primair, voortgezet en hoger onderwijs) (6)

 • Overig (1)

 • Justitie (2)

 • Woningcoöperaties (3)

 • Zorg (GGZ, Ziekenhuizen, VVT) (10)


De leiderschapsthema’s

De leiderschapsthema’s die op het moment van de interview (vóór Corona) op veel bestuurstafels lagen zijn:

Leiderschapsthema’s op bestuursniveau (N=22) # genoemd

 1. Persoonlijk leiderschap en ontwikkelen van (management)teams 12

 2. Strategie-alignment creëren en doorleven 8

 3. Zelforganisatie en eigenaarschap van medewerkers vergroten 5

 4. Vormgeven van aantrekkelijk werkgeverschap 5

 5. Samenwerken in de keten 5

 6. Aanpassen van governance / besturingsmodel 2


Belangrijkste thema's

Voor meest bezochte branches Onderwijs en Zorg zijn de belangrijkste leiderschapsthema’s:

 • Onderwijs: strategie-alignment en persoonlijk leiderschap (elk 2 keer genoemd)

 • Zorg: strategie-alignment, persoonlijk leiderschap en vergroten aantrekkelijk werkgeverschap (elk 4 keer genoemd)

De resultaten

Leiderschapsontwikkeling is een thema dat ik elk bestuur een duidelijke plaats heeft. Alle organisaties zijn op de een of andere manier in beweging. Het Rijnlandse of waardengedreven leiderschapsmodel met medewerker participatie is in de meeste organisaties favoriet. In de vorm blijft het daarbij telkens zoeken. Slechts een enkele organisatie kiest voor het Angelsaksiche command and control leidersschapsmodel. Een geruststellende gedachte voor de Rijnlanders van Jouw Leiderschap Meester..


Heb jij een leiderschapsvraag die je graag beantwoord ziet of ben je nieuwsgierig hoe de talenten in jouw team en organisatie effectief in te zetten? Kijk hier voor een overzicht van onze face-to-face en online dienstverlening of neem contact met ons op via info@jouwleiderschapmeester.nl.

Volg je ons al op Linkedin?