Van staffunctie naar lijnfunctie, of andersom?

Geschreven door: Jouw Leiderschap Meester

Je kent het misschien wel: je bent manager van een mooie stafafdeling en hebt daarmee in jouw vakgebied het hoogst haalbare gehaald. Verdere groei is alleen buiten de eigen organisatie mogelijk, maar de organisatie bevalt je prima en je wilt helemaal niet weg. Wat ook kan zijn is dat je al een aantal jaren manager van een operationele afdeling bent en een mooie carrièrestap voor jezelf ziet weggelegd als manager van de afdeling HR of Finance & Control.


Bovenstaande situaties leiden in onze coachpraktijk regelmatig tot de loopbaanvragen ‘Moet ik zo’n switch echt ambiëren?’, ‘Kan ik wel succesvol zijn in die andere rol?’ of ‘Wat nou als het een foute keuze blijkt, dan kan ik niet meer terug?’


Het leiderschapsonderzoek

Vooropgesteld: wij hebben geen glazen bol. Wel kunnen we iets zeggen over de eigenschappen die belangrijk zijn in de verschillende managementrollen en daarmee het gemak waarmee een bepaalde rol je al dan niet af zou kunnen gaan. We baseren dit op het eigen onderzoek van Jouw🔶Leiderschap Meester waarin we onder andere talenten van ruim tweehonderdvijftig leiders in bijna tweehonderd profit- en non-profitorganisaties[i]vergeleken hebben.


In het leiderschapsonderzoek zien we grote verschillen in talenten tussen managers van stafafdelingen enerzijds en lijnmanagers op zowel tactisch als strategisch niveau anderzijds. Zo zien we dat bij stafmanagers een grotere behoefte bestaat om bij te willen dragen aan een gemeenschappelijk doel en dat zij van nature diplomatieker te werk gaan dan de collega-managers in de lijn. Ook blijkt uit ons onderzoek dat stafmanagers bovenmatig goed zijn in het begrijpen van de samenhang der dingen en sneller dan lijnmanagers snappen hoe processen in elkaar steken.


Een ander groot verschil tussen stafmanagers en lijnmanagers, is dat lijnmanagers zakelijker en doelgerichter zijn dan stafmanagers, en minder gedreven worden door het zich gevoelsmatig willen inleven in anderen.


Concluderend kan worden gesteld dat de stap van een staf- naar een lijnfunctie (of vice versa) een grote stap is. Als doelgedrevenheid niet in je natuur zit, kan een lijnfunctie hard werken worden. En als je je eigen weg wilt bepalen, is het de vraag of daar in een staffunctie genoeg ruimte voor is. In beide situaties loop je het risico dat je van jezelf, of dat de werksituatie van jou, tegennatuurlijk gedrag vraagt dat bergen energie kost. Energieverlies dat je innerlijke balans én de soepele doorontwikkeling van je natuurlijke talenten kan verstoren. Nog even afgezien van de knauw in je zelfvertrouwen, en de angst voor een volgende stap als je toch de verkeerde keuze gemaakt lijkt te hebben.


Ons advies: bezint eer ge begint. Zorg dat je een goed beeld hebt van je onbewuste drijfveren en houd deze tegen het licht van je ambitie. Zo kan het passende toekomstplaatje zich werkelijk ontvouwen.


[i] Verschillen in leiderschapsstijlen binnen profit- en non-profit organisaties laten we in dit artikel voor de leesbaarheid buiten beschouwing.


Heb jij een leiderschapsvraag die je graag beantwoord ziet of ben je nieuwsgierig hoe de talenten in jouw team en organisatie effectief in te zetten? Kijk hier voor een overzicht van onze face-to-face en online dienstverlening of neem contact met ons op via info@jouwleiderschapmeester.nl.

Volg je ons al op Linkedin?