Het meesterschap van de middenmanager

Geschreven door: Jouw Leiderschap Meester


Middenmanager overbodig?

Veel organisaties hebben inmiddels een vorm van zelforganisatie ingevoerd, of zijn bezig dit in te voeren. Vaak gaat dat gepaard met het verkleinen van het aantal managementfuncties. Niet geheel onlogisch, want zelforganisatie betekent meer regelruimte voor medewerkers en vaak hoort daar een grotere span-of-control voor het management bij.


In menig organisatie die op zelforganisatie overstapt, wordt ervoor gekozen om managementfuncties te laten vervallen, de desbetreffende managers boventallig te verklaren en via afspiegeling te laten afvloeien. Maar is dat eigenlijk wel zo’n goed idee? Verdwijnen er met deze managers geen unieke talenten die organisaties hard nodig hebben?


Het onderzoek

Uit onderzoek van Jouw🔶Leiderschap Meester onder ruim tweehonderdvijftig leiders in bijna tweehonderd profit- en non-profit organisaties, blijkt dat zowel tactisch managers als teamleiders belangrijke en tegelijkertijd relatief zeldzame talenten bezitten. Zo is de tactisch manager bij uitstek degene die het talent heeft om strategie naar uitvoering te vertalen, praktische doelen te stellen en te realiseren en medewerkers aan de doelen verbonden te houden. Met name dit talent komt veel minder vaak voor op andere managementlevels en op de werkvloer.


Ook de teamleider heeft het talent voor strategie-executie in veel mindere mate. Wel blijkt uit het onderzoek van Jouw🔶Leiderschap Meester dat de teamleider dé leidinggevende is die het meest betrokken is bij de mens achter de medewerker en de wijze van samenwerken in de teams. En hoewel veel medewerkers een vergelijkbare betrokkenheid bij hun collega’s hebben, onderscheiden veel teamleiders zich ten opzichte van hen door hun expliciete samenwerkingsgerichtheid.


Bij het verminderen van het aantal managers, passend bij de beweging van zelforganisatie, dreigen dus noodzakelijke én unieke talenten te verdwijnen.


Ons advies

Bij de inrichting van zelforganiserende teams doen organisaties er goed aan, om naast de juiste verdeling van taken in de teams, ook de mix van verschillende talenten en drijfveren te (waar)borgen. Zonder de talenten die traditioneel belegd zijn bij de tactisch manager en de teamleider, is de kans groot dat de focus van zelforganiserende teams kracht verliest en dat er minder wordt samengewerkt. Als gevolg hiervan zullen de overall prestaties van een organisatie bij de invoering van zelforganisatie eerder achterblijven dan verbeteren. Dan wordt zelforganisatie een ineffectief doel op zich.


Heb jij een leiderschapsvraag die je graag beantwoord ziet of ben je nieuwsgierig hoe de talenten in jouw team en organisatie effectief in te zetten? Kijk hier voor een overzicht van onze face-to-face en online dienstverlening of neem contact met ons op via info@jouwleiderschapmeester.nl.

Volg je ons al op Linkedin?