De toekomst van Mark Rutte?

Geschreven door: Jouw Leiderschap Meester

Autobiografisch -doen- of zoeken naar compromissen?

December 2020: In een televisie-interview met Linda de Mol zegt Mark Rutte spijt te hebben van zijn in 2013 gedane uitspraak ‘Een visie is als een olifant die het zicht belemmert’. ‘Een stomme opmerking,’ zegt hij. Alsof visie in de weg staat om oplossingen te bedenken. Wat de premier bedoelde te zeggen, is dat als je de focus legt op dat wat je zelf wilt, dat betekent dat je samenwerken buiten de deur houdt. ‘Je moet altijd in staat zijn iets van je eigen standpunten te relativeren en te zoeken naar compromissen’, aldus Rutte.


Rutte poneerde een mooie stelling -of is het stiekem toch een visie op leiderschap?- die ons inspireerde tot verder onderzoek. Hoe is het eigenlijk gesteld met de visionaire kracht en de samenwerkingsbereidheid van de leiders in het maatschappelijk middenveld?


Het maatschappelijk middenveld: een sector die zich doorgaans kenmerkt door een veelheid aan belangen. Waar compromissen sluiten orde van de dag is. Sinds 1982 noemen we het, al dan niet met rollende ogen, polderen. Typisch Nederlands.


Maar hoe verhoudt het consensusmodel zich tot visionaire inspiratie die laat zien waar we naartoe gaan? Is dit natuurlijke talent (want dat is het!) bij de leiders in het maatschappelijk middenveld terug te vinden?

Het leiderschapsonderzoek

Uit het leiderschapsonderzoek dat Jouw🔶Leiderschap Meester heeft uitgevoerd onder tweehonderdvijftig leiders in bijna tweehonderd profit- en non-profit organisaties, blijkt dat leiders in het maatschappelijk middenveld bovengemiddeld visietalent hebben. Het zijn leiders die het mooie eindplaatje als vertrekpunt schetsen, anderen inspireren om naar dat plaatje toe te werken én ook goed in deze overtuiging en inspiratie slagen. Mensen meenemen naar de stip op de horizon zeg maar. We zien ook dat deze leiders zich gemakkelijk en met zelfvertrouwen openstellen voor andere meningen en opvattingen. Het gemakkelijke praters die in de dialoog een win-win situatie verkennen en verkopen.

Conclusie

Veel leiders in het maatschappelijk middenveld beheersen de kunst van compromissen sluiten. Mocht Rutte na zijn premierschap ervoor kiezen om in het maatschappelijk middenveld aan de slag te gaan, dan is de kans groot dat hij ook daar een langdurig ambtstermijn zal volbrengen. Andersom zien we dat veel leiders in het maatschappelijk middenveld die dialoogkwaliteit in huis hebben, die Rutte voor zijn post belangrijk vindt. Ons onderzoek laat zien dat het leeuwendeel van de leiders daar visie als natuurlijke kwaliteit aan toevoegt. Wij denken dat die olifant niet snel in de maatschappelijke porseleinkast te vinden zal zijn.


Heb jij een leiderschapsvraag die je graag beantwoord ziet of ben je nieuwsgierig hoe de talenten in jouw team en organisatie effectief in te zetten? Kijk hier voor een overzicht van onze face-to-face en online dienstverlening of neem contact met ons op via info@jouwleiderschapmeester.nl.

Volg je ons al op Linkedin?