Kan de financial de rol van sparringpartner waarmaken?

Geschreven door: Jouw Leiderschap MeesterLees vakliteratuur of het aanbod van commerciële opleidingen voor financieel specialisten en er wordt over geschreven: sparringpartner van de business zijn lijkt dé uitdaging, misschien wel de heilige graal, én tegelijkertijd ook het vraagteken van financieel specialisten te zijn.


In de (groeps)gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en vakgebied-ontwikkeling die we begeleiden, komt veelvuldig naar voren dat financieel specialisten moeite hebben om zichzelf intern ‘gehoord’ te voelen en om impact te creëren in hun adviesrol. Het roept de vraag op of dit gevoel projectie of realiteit is.


Leiderschapsonderzoek

Uit onderzoek van Jouw🔶Leiderschap Meester, uitgevoerd onder ruim tweehonderdvijftig leiders in bijna tweehonderd profit- en non-profit organisaties, blijkt namelijk dat financieel specialisten beschikken over waardevolle én zeldzame talenten die elders in de organisatie in veel mindere mate vertegenwoordigd zijn. Talenten die hen, en zeker de business controllers onder hen, bij uitstek geschikt maken als sparringpartner bij strategievorming. Zij beschikken over het vermogen om voorgenomen besluiten te ‘challengen’ en genomen besluiten tot concrete uitvoering te brengen.


Zo zien we dat financieel specialisten, meer dan wie dan ook in de organisatie, overzicht en een duidelijk toekomstbeeld hebben. Ook zijn zij bovengemiddeld gericht op het bereiken van doelen en doorgaan als het tegenzit. Ze zijn nuchter en houden van duidelijkheid, wat voor andere organisatieleden soms wel eens voor ongemak zorgt als er vanuit financieel perspectief een luchtballon wordt doorgeprikt.


Gelijktijdig zien we ook eigenschappen die de financieel specialist in de weg kunnen zitten bij het bereiken van het gewenste ‘sparringpartnerschap’. Zo blijkt uit ons onderzoek dat financieel specialisten meer dan gemiddeld moeite hebben om vol zelfvertrouwen voor hun eigen professie en zichzelf te gaan staan. Zonder dat het op feiten is gestoeld, kunnen ze zich niet gesteund of serieus genomen voelen. Ook hebben financieel specialisten van nature minder de neiging tot het voeren van de dialoog: ‘Liever doen dan praten’ lijkt hun motto.


Onze conclusie is dat financieel specialisten, en met name business controllers, door hun overzicht en nuchtere realisatiekracht in het hart van de organisatiebesturing thuishoren. Tegelijkertijd is het voor het innemen van een stevige adviesplek aan de businesstafel essentieel om regie te nemen over het eigen gevoel. Door met een heldere bril te kijken naar de dynamiek in overlegsituaties en de eigen bijdrage op (meer)waarde te schatten, kan onzekerheid over de eigen positie worden voorkomen. Zo kan het adviseurschap ongekende hoogte bereiken.


Wil je zelf of met je team impactvoller zijn en je weet nog niet hoe dit vorm te geven? Kijk in onze agenda voor onze gratis online masterclasses. We hebben eind april, mei en juni aparte masterclasses voor:

- Financieel (eind)verantwoordelijken in de profit sector

- Concern- en business controllers in de non-profit sector

- Business- en financial controllers


Ook interessant als je met loopbaanvragen zit.