Een nieuwe strategie formuleren? Weet wie je betrekt!

Geschreven door: Jouw Leiderschap Meester


Strategieformulering in de praktijk

In veel profit-organisaties zien we dat de strategie, al dan niet voorzien van enige geheimzinnigheid, wordt geformuleerd door de directie. De staf speelt daarbij regelmatig een beperkte en/of uitvoerende rol, bijvoorbeeld door het aanleveren van een cijfermatige onderbouwing van de visie of het doorrekenen van scenario’s. In non-profit organisaties horen we de aanpak van ‘Poolse landdagen’ met de belangrijkste leidinggevenden, waarin met elkaar de strategie wordt geformuleerd. Deze strategiedagen zijn voor sommige mensen het summum van samen creëren, voor anderen een dag van -als het even kan- ‘zo snel mogelijk wegwezen’.


Maar wat zijn nu eigenlijk effectieve manieren van strategieformulering? Welk proces levert het beste resultaat op?


Het leiderschapsonderzoek

Jouw🔶Leiderschap Meester heeft onder ruim 250 leiders op alle niveaus in bijna 200 profit- en non-profit organisaties onderzoek gedaan naar natuurlijk talentpotentieel. Wat we zien is dat, van alle leidinggevenden, ondernemers de grootste visionaire- en overtuigingskracht in huis hebben. Wat we ook terugzien in de onderzoeksresultaten, is dat leidinggevenden in de non-profit sector op alle niveaus een grotere visionaire kracht hebben dan leidinggevenden in de profitsector.


Als het gaat om de stafondersteuning bij strategievorming, hebben medewerkers van Finance & Control afdelingen van nature meer overzicht en een beter beeld van de toekomst dan hun leidinggevenden. Bij medewerkers van HR-afdelingen is dit natuurlijke talent juist minder vaak aanwezig.


Conclusie en advies

Onze conclusie is dat het proces van strategieformulering valt of staat met het in kaart hebben en actief inzetten van de natuurlijke talenten van de organisatieleden die bij het strategieproces betrokken zijn.


Directies van profit-organisaties die een nieuwe organisatiestrategie willen ontwikkelen, zijn erbij gebaat om hierbij ondernemers (al dan niet van buitenaf) en hun financiële afdeling te betrekken. Betrek het middenmanagement in de tweede fase om de uitvoerbaarheid van de strategie te toetsen. We zien dat het laatste nu vaak al gebeurt.


In non-profit organisaties loont het om stafhoofden en teamleiders met operationele focus bij de strategieformulering te betrekken. Het onderzoek laat zien dat het natuurlijke talent van het non-profit middenmanagement ligt bij de toetsing van de strategie op de uitvoerbaarheid.


En … vergeet niet de talenten van elke individuele collega. Ken de rebelse luis in de pels, en zet hem of haar in om de conceptstrategie stuk te slaan. Weet wie de verbinder is, die ervoor zorgt dat iedereen aan boord blijft. Zo kan ieders eigenheid toekomstig dwalen voorkomen!


Heb jij een leiderschapsvraag die je graag beantwoord ziet of ben je nieuwsgierig hoe de talenten in jouw team en organisatie effectief in te zetten? Kijk hier voor een overzicht van onze face-to-face en online dienstverlening of neem contact met ons op via info@jouwleiderschapmeester.nl.

Volg je ons al op Linkedin?